شلنگ رابط فشار سنج مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

شلنگ رابط فشار سنج مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 149

قیمت : 950.000 تومان

شلنگ فشار متوسط مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

شلنگ فشار متوسط مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 150

قیمت : 750.000 تومان

ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 2603

ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 2603

کد کالا : MA 151

قیمت : 7.450.000 تومان

ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 4603

ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 4603

کد کالا : MA 152

قیمت : 8.100.000 تومان

ست شلنگ های دشارژ مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 4603

ست شلنگ های دشارژ مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل RC 4603

کد کالا : MA 153

قیمت : 3.400.000 تومان


ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل Fuge

ست فشار شكن و متعلقات مربوطه مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI مدل Fuge

کد کالا : MA 154

قیمت : 2.200.000 تومان

سيستم هشدار صوتي مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI سری RC

سيستم هشدار صوتي مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI سری RC

کد کالا : MA 155

قیمت : 2.200.000 تومان

شير يدكي سيلندر 300 بار مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

شير يدكي سيلندر 300 بار مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 156

قیمت : 520.000 تومان

دسته پلاستیکی شير سيلندر مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

دسته پلاستیکی شير سيلندر مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 157

قیمت : 200.000 تومان

شلنگ یدکی 50 متری کوپلینگ دار مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

شلنگ یدکی 50 متری کوپلینگ دار مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 158

قیمت : 4.000.000 تومان

مادگي كوپلينگ شلنگ مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

مادگي كوپلينگ شلنگ مخصوص سیستم تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 159

قیمت : 150.000 تومان
 

 

متعلقات تجهیزات تنفسی با سیلندر هوای فشرده (2)