سیلندر یدکی سیستم تنفسی فرار حمایلی SPASCIANI مدل BVF-A 1303

سیلندر سیستم تنفسی فرار حمایلی SPASCIANI مدل BVF-A 1303

کد کالا : MA 131

قیمت : 2.400.000 تومان

سیلندر یدکی سیستم تنفسی فرار حمایلی SPASCIANI مدل BVF-BN 1303C

سیلندر سیستم تنفسی فرار حمایلی SPASCIANI مدل BVF-BN 1303C

کد کالا : MA 132

قیمت : 4.950.000 تومان

سیلندر یدکی فولادی مخصوص سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI

سیلندر فولادی مخصوص سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI

کد کالا : MA 133

قیمت : 2.450.000 تومان

سیلندر یدکی کامپوزیت مخصوص سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI

سیلندر کامپوزیت مخصوص سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI

کد کالا : MA 134

قیمت : موجود نیست

سیلندر یدکی سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI مدل RN-BN 1903C

سیلندر سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI مدل RN-BN 1903C

کد کالا : MA 135

قیمت : سفارشی می باشد


سیلندر یدکی فولادی مخصوص سیستم تنفسی ارابه ای SPASCIANI

سیلندر فولادی مخصوص سیستم تنفسی ارابه ای SPASCIANI

کد کالا : MA 136

قیمت : 2.450.000 تومان

کولی یدکی سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI سری RN

کولی سیستم تنفسی کوله ای SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 137

قیمت : 1.950.000 تومان

جعبه حمل مخصوص سیستم های تنفسی کوله ای SPASCIANI

جعبه حمل مخصوص سیستم های تنفسی کوله ای SPASCIANI

کد کالا : MA 138

قیمت : 1.075.000 تومان

ماسک یدکی لاستیکی TR2002/A مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

ماسک لاستیکی TR2002/A مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 139

قیمت : 1.800.000 تومان

ماسک یدکی سیلیکونی TR2002/BN مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

ماسک سیلیکونی TR2002/BN مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 140

قیمت : 2.600.000 تومان

دیماندولو یدکی تیپ A مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI با ماسک TR2002/A یا TR82/A

دیماندولو یدکی تیپ A مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI با ماسک TR2002/A یا TR82/A

کد کالا : MA 141

قیمت : 3.000.000 تومان

دیماندولو یدکی تیپ BN مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI با ماسک TR2002/BN

دیماندولو یدکی تیپ BN مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI با ماسک TR2002/BN

کد کالا : MA 142

قیمت : 3.150.000 تومان

شلنگ یدکی دیماندولو مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

شلنگ یدکی دیماندولو مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 143

قیمت : 680.000 تومان

چهار شاخه مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

چهار شاخه مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI

کد کالا : MA 144

قیمت : 3.000.000 تومان


ست توری پلاستیکی دهانی مخصوص ماسک تمام صورت SPASCIANI مدل TR2002/A

ست توری پلاستیکی دهانی مخصوص ماسک تمام صورت SPASCIANI مدل TR2002/A

کد کالا : MA 145

قیمت : 200.000 تومان

فشار شکن مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

فشار شکن مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 146

قیمت : 4.000.000 تومان

تسمه پلاستیکی رابط کولی به کمربند مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

تسمه پلاستیکی رابط کولی به کمربند مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 147

قیمت : 600.000 تومان

فشار سنج مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

فشار سنج مخصوص سیستم های تنفسی SPASCIANI سری RN

کد کالا : MA 148

قیمت : موجود نیست
   

 

متعلقات تجهیزات تنفسی با سیلندر هوای فشرده (1)