سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC 190

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC190

کد کالا: MA 90

قیمت : 3.500.000 تومان

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM 952

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM952

کد کالا: MA 91

قیمت : 5.250.000 تومان

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS 952

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS952

کد کالا: MA 92

قیمت : 5.250.000 تومان

سیستم هوارسان دائم Blue Eagle مدل NP 503

سیستم هوارسان دائم Blue Eagle مدل NP503

کد کالا: MA 93

قیمت : 1.070.000 تومان

سیستم هوارسان دائم Blue Eagle مدل NP 505

سیستم هوارسان دائم Blue Eagle مدل NP505

کد کالا: MA 94

قیمت: 830.000 تومان


سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل Duct Eco

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل Duct Eco

کد کالا: MA 95

قیمت: 6.250.000 تومان

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل RL 4603

سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل RL4603

کد کالا: MA 96

قیمت: سفارشی می باشد

طلق یدکی هود سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM 952

طلق هود هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM952

کد کالا: MA 97

قیمت: 360.000 تومان

طلق یدکی هود سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS 952

طلق هود هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS952

کد کالا: MA 98

قیمت: 600.000 تومان

شیشه یدکی هود سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS 952

شیشه هود هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACS952

کد کالا: MA 99

قیمت: 270.000 تومان

بند و یراق یدکی هود سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM 952 و ACS 952

بند و یراق هود هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM952 و ACS952

کد کالا: MA 100

قیمت: 170.000 تومان

لوله خرطومی یدکی سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM 952 و ACS 952

لوله خرطومی هوارسان دائم SPASCIANI مدل ACM952 و ACS952

کد کالا: MA 101

قیمت: 600.000 تومان

لوله خرطومی یدکی سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC 190

لوله خرطومی هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC190

کد کالا: MA 102

قیمت: 420.000 تومان

شیر یدکی سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC 190

شیر هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC190

کد کالا: MA 103

قیمت: 170.000 تومان

فیلتر آرام کننده یدکی EOD 55 مخصوص سیستم هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC 190 و ACM 952 و ACS 952

فیلتر آرام کننده EOD 55 مخصوص هوارسان دائم SPASCIANI مدل AC190 و ACM952 و ACS952

کد کالا: MA 104

قیمت: 340.000 تومان

فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI برای تصفیه هوای کمپرسورهای صنعتی

فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI برای تصفیه هوا

کد کالا: MA 105

قیمت: 6.500.000 تومان

فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI برای تصفیه هوای کمپرسورهای صنعتی

فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI برای تصفیه هوا

کد کالا: MA 106

قیمت: 8.200.000 تومان

حفاظ پلاستیکی زیر فنجانک فیلتر یونیت یک نفره و دو نفره SPASCIANI

حفاظ پلاستیکی زیر فنجانک فیلتر یونیت یک نفره و دو نفره SPASCIANI

کد کالا: MA 107

قیمت: 480.000 تومان

صافی یدکی کربن اکتیو برای فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI

صافی کربن اکتیو برای فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI

کد کالا: MA 108

صافی یدکی ضد روغن برای فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI

صافی ضد روغن برای فیلتر یونیت یک نفره SPASCIANI

کد کالا: MA 109

قیمت: 880.000 تومان

صافی یدکی کربن اکتیو برای فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI

صافی کربن اکتیو برای فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI

کد کالا : MA 110

صافی یدکی ضد روغن برای فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI

صافی ضد روغن برای فیلتر یونیت دو نفره SPASCIANI

کد کالا : MA 111

قیمت: 1.020.000 تومان


 

سیستم هوارسان دائم